2018. évi PT / ILC program

Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) PT / ILC program 2018

                                                                                                                Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH)

                                                                                                             National Accreditation Authority (NAH)

                                                                                     Magyarországi jártassági adatok eredményeinek kiértékelése                                                                                                                                                                     (2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban)

                                                                                                                    2018. évi PT / ILC programja

                                                                                                                          PT / ILC program 2018

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az alábbi táblázat I. pontjában megadja a hazai akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezeteket, II. pontjában a nemzetközi jártassági vizsgálati programok adatbázisát (EPTIS BAM), III. pontban a nem akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezeteket.

A NAH nem írja elő, hogy mely jártassági vizsgálati programban kell részt vennie a laboratóriumoknak, valamint ez a program csak tájékoztató jellegű.

The National Accreditation Authority (NAH) recommends in this table in point I the accreditated PT/ILC providers, in point II the accreditated international database of EPTIS BAM. The table in point III contains other non-accreditated PT / ILC providers.

NAH does not prescribe in which PT programmes /EQA schemes laboratories should take part in, and this publication is for information only.

ENG                                                                                                                           HUN

I. PT/ILC program from Hungarian accredited providers:

I. Magyar akkreditált PT / ILC szervezők

1. QualiCont Nonprofit Ltd.

http://www.qualicont.com/docs/en/2018/guide_2018.pdf

 • Clinical chemistry / Immunchemistry
 • POCT (point of care testing)
 • Haematology
 • Molecular biology
 • Microbiology /Serology
 • Autoimmune serology
 • Pathology

1. QualiCont Nonprofit Kft.

http://www.qualicont.com/docs/hu/2018/tajekoztato_2018.pdf

 • Klinikai kémia / Immunokémia
 • Betegágy laboratóriumi vizsgálatok
 • Haematológia
 • Molekuláris biológia
 • Mikrobiológia /Szerológia
 • Autoimmun szerológia
 • Pathológia


2. QualcoDuna PT

WESSLING Közhasznú Nonprofit Ltd.

https://qualcoduna.hu/en-us/downloads/2018schemedocuments.aspx

 • Drinkwater
 • Surface water
 • Groundwater
 • Wastewater
 • Wastewater sludge/surface water sediment
 • Soil
 • Emission quartz filter
 • Sampling


2. QualcoDuna jártassági vizsgálatok

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft.

https://qualcoduna.hu/hu-hu/letölthetődokumentumok/2018éviprogram.aspx

 • Ivóvíz vizsgálata,
 • Felszíni víz vizsgálata,
 • Felszín alatti víz vizsgálata,
 • Szennyvíz vizsgálata
 • Szennyvíziszap / fenéküledék vizsgálata
 • Talaj
 • Emissziós porminták
 • Mintavételek


3. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Ltd.

http://www.kti.hu/uploads/szolgaltatasok


 • Asphalt, bitumen
 • Concrete and concrete additive
 • stone and soil sample
 • Builtontrack and built structural layers destructive and nondestructive tests on the spot


3. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

http://www.kti.hu/uploads/szolgaltatasok/

 • Aszfaltokra, bitumenekre és bitumenemulzióra
 • Beton és beton adalékanyagokra
 • Kőzet és talaj mintákra
 • Épülő és megépült pályaszerkezeti rétegek roncsolásos és roncsolás mentes helyszíni vizsgálataira


4. Hungarian Meteorological Service,

Department of Climate and Ambient Air,Air Quality Reference Centre - Office for Proficiency Testing

http://levegominoseg.hu/tajekoztato2018

 • Imission
 • Emission


4. Országos Meteorológiai Szolgálat,

Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ - Jártassági Vizsgálati Iroda

http://levegominoseg.hu/tajekoztato2018

 • Imisszió
 • Emisszió

II. Database of PT/ILC program from other international providers                       II. Nemzetközi PT / ILC szervezők adatbázisa:

EPTIS BAM:

https://www.eptis.bam.de/eptis/WebSearch/main?page=0&sort=pt.lastChange%2Cdesc


III. Non accreditated Hungarian PT/ILC program providers:                                    III. Nem akkreditált magyar PT / ILC szervezők

1. National Food Chain Safety Office (NÉBIH)

http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszerlanc-jartassagi-vizsgalatok

1. NÉBIH: élelmiszerlánc jártassági vizsgálatok

http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszerlanc-jartassagi-vizsgalatok

2. National Institute of Environmental Health (OKI)

http://oki.antsz.hu/igazgatosag

2. OKI: környezet-egészségügyi vizsgálatok

http://oki.antsz.hu/igazgatosag

3. SZENZOR-METROLÓGIA Metrologic Consulting and Certifying Ltd.

- PT provider for calibration laboratories

http://www.szenzor-metrologia.hu/Szolgaltatasaink

3. SZENZOR-METROLÓGIA Metrológiai Tanácsadó és Tanúsító Kft.

- Kalibráló laboratóriumok részére körmérések

http://www.szenzor-metrologia.hu/Szolgaltatasaink

4. Gabona Labor Ltd. 

http://www.gabonalabor.hu/index_files/Page622.htm

5. MAROVISZ 

http://www.marovisz.hu/jartassagi-vizsgalatok

4. Gabona Labor Kft.

http://www.gabonalabor.hu/index_files/Page622.htm 

5. MAROVISZ

 http://www.marovisz.hu/jartassagi-vizsgalatok

Bezárom