Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. október 5-én megszerezte az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásának (EA MLA) aláírói státuszát 2016. október 6-i hatállyal az alábbi területekre:

Ezúton is meg szeretnénk köszönni valamennyi közreműködőnek a segítségét és a támogatását!

Devecz Miklós
Főigazgató
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Bezárás

Ellenőrző szervezet

1. Asztalos András - szakértő

Nyomástartó berendezések, hegesztett szerkezeteket gyártó üzemek, roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálat, fémtermékek, alapanyagok, félkészfémtermékek


2. Barna Krisztina - minősítő IR+szakmai

cement, építési mész, habarcsok, kőanyaghalmazok, adalékszerek, frissbeton, megszilárdult beton, előregyártott betontermék, lineáris szerkezeti elemek, vízelvezetők, falazóelemek, szerkezeti teherhordó elemek, kémények, füstgáz-vezetékek és kapcsolódó termékek, függönyfalazat, szerkezetzáró üvegezési rendszerek, függönyfal, könnyűszerkezetes rendszerek, szerkezeti fatermékek, betonban és falazatban használatos műanyag horgonyok, hidraulikus kötőanyagok, vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek, betonhoz alkalmazott betonacélok és előfeszített acéálok, szerkezeti épületfa rögzítő elemek, falazat és ezzel kapcsolatos termékek, padlóburkolatok, mechanikusan rögzített, hajlékony tető vízszigetelő lemezekből álló rendszerek, belső válaszfal rendszerek, fémből készült szerkezeti anyagok és segédanyagok, szigetelőanyagokból és néha betonból álló üreges blokkokból vagy panelekből készült, nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek/ rendszerek, tetőfedések, felülvilágítők, tetőtéri abalakok és kiegészítő termékek, belső és külső falak és mennyezetek burkolatai, előre gyártott lépcsőkészletek, vízszigetelő lemezek, könnyű, összetett, fa anyagú gerendák és oszlopok, ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluzatok, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok, előre gyártott normál/ könnyűsúlyú/ aotuklávozott pórusbeton termékek, betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek, építőipari ragasztóanyagok, síküveg-, profilüveg- és üvegtégla termékek, fémvázas épületszerkezeti rendszerek, a betonvázas épületszerkezeti rendszerek, az előre gyártott épületelemek, a hűtőkamra rendszerek és a kőomlás elleni védelemre szolgáló rendszerek Részt vett MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 képzésen!


3. Czél György Dr - szakértő

Polimer mechanikai anyagvizsgálat (húzóvizsgálat, keménységmérés, optikai mikroszkópia); fémek mechanikai anyagvizsgálata (szakítóvizsgálat, dinamikus vizsgálat, törésmechanika, fárasztóvizsgálat, mikroszkópia); kerámiák mechanikai anyagvizsgálata (nyomóvizsgálat, karcvizsgálat, DSC vizsgálat, kúszásvizsgálat); polimerek éghetőségi vizsgálata (oxigénindex)


4. Dimitrievits György Dr. - szakértő

Szántóföldi permetezőgép-, kertészeti peremetezőgép-, csávázógép-, ködképzőgép-, mikrogranulátumszórógép ellenőrzése


5. Eőry Tiborné - szakértő

egyéni védőeszközök, védőfelszerelések anyagvizsgálata, tanúsítása, ellenőrzése


6. Fábián Gusztáv - szakértő

kőanyag halmazok, aszfalt keverékek, betonkeverékek, cementek, betontermékek, neton és égetett kerámiatermékek, könnyűszerkezetes rendszerek rögzítésére betonben használt fém lehorganyzó elemek, beteonban és falazatban használatos műanyag horgonyok, építőipari mész és hiadraulikus kötőanyagok, vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek, betonhoz alkalmazott betonacélok és előfeszített acélok, magas biztonsági követelményű felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok, előre gyártott normál/ könnyűsúlyú/ autoklávozott pórusbeton, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek, emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező építési termékek, szerkezeti teherhordó elemek, előre gyártott lépcsőkészletek, szigetelőanyagokból és néha betonból álló, üreges blokkokból vagy panelekből készült, nem teherhordó bennmaradó zsluzati készletek/ rendszerek, geotextíliák, falazat és ezzel kapcsolatos termékek, síküveg-, profilüveg- és üvegtégla termékek, függönyfalazat, szerkezetzáró üvegezési rendszerek, szerkezeti fatermékek, szerkezeti épületfa rögzítőelemek, padlóburkolatok, könnyű, összetett, fa anyagú gerendák és oszlopok, belső és külső falak és mennyezetek burkolatai, belső válaszfal rendszerek, ajtók, ablakok, abalaktáblák, zsaluzatok, kapuk és hozzájuk tartozó vasalatok, vízszigetelő lemezek, építőipari ragasztóanyagok, favázak és gerendák előre gyártott épületszerelvényei, kémények, füstgáz-vezetékek és kapcsolódó termékek, tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek, mechanikusan rögzített, hajlékony tető vízszigetelő lemezekből álló rendszerek, fémből készült szerkezeti anyagok és segédanyagok, fémvázas épületszerkezeti rendszerek, a betonvázas épületszerkezeti rendszerek, előre gyártott épületelemek, hűtőkamra-rendszerek és kőomlás elleni védelemre szolgáló rendszerek, tűzálló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek (üzemi gyártás ellenőrzés)


7. Fejes János - szakértő

Robbanásbiztos berendezések ellenőrzése (közeli-, részleges-, mintavételes- és első felülvizsgálata)


8. Fónagyné Hajdu Zita - szakértő

Ellenőrzés: középfokú és szakoktatás, közlekedés, vegyipar,építőipar, ivóvíz ellátás, szennyvíz kezelés, innováció, tervezés, fejlesztés, litográfia, nyomda, könyvkötészet, élelmiszeripari gyártás,értékesítés, szálloda, energiakereskedelem, gőz víz ellátás, erőmű, EU-s projektek


9. Gáti József Dr. - szakértő

Fém alapanyagok-, termékek-, szerkezetek-, és hegesztett kötések roncsolásmenetes és roncsolásos vizsgálata, műanyag alapanyagok-, termékek, szerkezetek és hegesztett kötések roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata, mintavétel (acél, öv., műanyag)


10. Hámori Tamásné - szakértő

építőanyagipari termékek


11. Hell Éva - minősítő

Ellenőrző szervezet irányítási rendszere


12. Holló József - vezető minősítő IR

Irányítási rendszer ellenőrző szervezeteknél


13. Kása László Dr. - minősítő


14. Kecskés Csaba - szakértő

Robbanásbiztos berendezések védelmi módok-, létesítési követelmények-, időszakos ellenőrzés; Potenciálisan robbanásveszélyes területen elhelyezett biztonsági berendezések üzembe helyezésének ellenőrzése, időszakos ellenőrzés.


15. Kendi Péter - szakértő

Nyomástartó, szállító nyomástartó, gáztüzelő, robbanómotorok, gáz-üzemanyagellátó, veszélyes folyadék tároló, veszélyes olvadék tároló, és berendezéseik.


16. Kerekes Zsuzsanna Dr. - szakértő

tűzvédelmi és tűzveszélyeségi paraméterek laboratóriumi vizsgálata


17. Kiss Károly - szakértő

1, 2, 3. kategóriájú védőeszközök (bőr és bőrtermékek) ellenőrzése


18. Komócsin Zoltán Dr. - szakértő

Vaúti biztosítóberendezéshez kapcsolódó megfelelés-értékelések: vasúti biztosítóberendezések biztonságértékelése (assessálása); közlekedési alrendszerek és berendezések biztonságértékelése; hagyományos és nagysebességű vasúti rendszer megfelelőség-értkelése; vasúti biztosítóberendezési elemek végátviteli ellenőrzése; vasúti biztosítóberendezési elemek végátvitelei eljárásainak megfelelés-értékelése


19. Koza László - szakértő

Nyomástartó rendszerek létesítés és használatbavételi feltételeinek ellenőrzése


20. Kozmáné Üveges Júlia - szakértő

éghető folyadékok és olvadékok tárolótarályai, hegesztett szerkezetek gyártását végző szervezetek


21. Ladányi Gábor Dr. - szakértő

Bányagépészet, bányavillamosság-, külfejtések speciális nagygépei-ellenőrzése. Gépvizsgálat a szerkezeti és biztonságtechnikai állapot meghatározására


22. Lapat Attila Dr. - szakértő

robbanó-, iniciáló-, gyújtó s hajtóanyagok, pirotechnikai eszközök ellenőrzése


23. Lucskai Attila Dr. - szakértő

ökológiai gazdálkodás, növényvédelem ellenőrzés és terméktanúsítás


24. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Dr. - szakértő

faszerkezetek-, könnyűszerkezetek-, fal-, födém-, gerenda-, padlóburkolat-, hőszigetelő anyagok-, építőipari ragasztóanyagok ellenőrzése


25. Mészáros Gábor - szakértő

Munkavédelmi berendezések, bányászati berendezések


26. Nádasi Levente - szakértő

építészet, épületgépészet, gyengeáram tervbírálat, orvosi gép-műszer, laboreszközök, vérhűtők validálási eljárás standard meghatározása, klímarendszerek, klímaberendezések, természetgyógyászati terápiás és diagnosztizáló orvosi készülékek ellenőrzése, műszerezettséggel kapcsolatos ellenőrzés


27. Németh Lajos Dr. - szakértő

Ellenőrzés- élelmiszer, növényi termék, zöldség-gyümölcs, bor


28. Némethy Zoltán - szakértő

Emelőgépek-, felvonók-, mozgólépcsők-, mozójárdák-, emelő berendezések


29. Neszveda József - szakértő

Vész, védelmi rendszerek, reteszelések; mérő laboratóriumok pontosságának ellenőrzése; megbízhatósági számítások; folyamatirányítók programrendszere; PLC programrendszerek


30. Pflum Károly - szakértő

Munkaeszközök helyszíni biztonsági ellenőrzése, megállási idő meghatározása veszélyes gépmozgásoknál


31. Pintér László - szakértő

Építési termékek (1+)/ (1)/ (2+)/ (2) módozatú termékek, nyomástartó berendezések, nyomástartó berendezések túlnyomás elleni védelmét ellátó szerelvények, nyomástartó berendezések nyomsáhatárolók és rendszerelemek, veszélyes folyadékokat és olvadékokat tároló tartályok, csatlakozó csővezetékei szerelvények


32. Rudolf János - szakértő

robbanásveszélyes térségek villamos berendezéseinek műszaki ellenőrzése


33. Szabó Róbert - szakértő

ETV: hulladékos technológiák


34. Szegő József Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

A CPD hatálya alá tartozó 1+, 1, 2+, és 2 megfelelőség igazolási módozatú építési termékek 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint. Cementek, építőipari mész és más hudraulikus közőanyagok, vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek, magas biztonsági követelményű felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok, előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékek, betonnal, vakoló és injektáló habarccsal kapcsolatos termékek, emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező építési termékek, szigetelő anyagokból és néha betonból álló üreges blokkokból vagy panalekből készült nem teherhordó, bentmaradó zsaluzati készlete/rendszerek, falazat és ezzel kapcsolatos termékek, útépítési anyagok, forgalmi kellékek, betonhoz alkalmazott betonacélok és előfeszített acélok és gipsztermékek


35. Szelestey László - szakértő

Adalékanyagok, kőlisztek, útépítési anyagok, aszfaltkeverékek, betonnal, vakoló és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek, betonvédő és javító termékek, útépítési anyagok, bitumenek, betonok, frissbeton ellenőrzése (2+típus)


36. Tettamanti Tamás Dr. - szakértő

Közúti automatizálási fejlesztések szakmai ellenőrzése, közúti forgalomirányító és távfelügyeleti szoftverrendszerek fejlesztése, közúti méréstechnikai fejlesztések, közúti közlekedési statisztikai feldolgozó szoftverek, közösségi közlekedési fejlesztések


37. Timár Krisztina Borbála Dr. - szakértő

orvostechnikai eszközök ellenőrzése


38. Tóth András József - szakértő

ETV: hulladékos technológiák


39. Veress Árpád - szakértő

Villamos és nem villamos erős és gyengeáramú gépészeti rendszerek ellenőrzése


40. Zakár István József - szakértő

Orvosi műszerek műszaki állapotának, orvosi készülékek szerepe a balesetben, orvosi készülékek kiválasztási folyamata


Használt rövidítések:
13485= Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszere
AQAP= Allied Quality Assurance Publications
ÉBIR= Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
EIR=Enenergiairányítási rendszer
IBIR= Információ biztonsági irányítási rendszer
KIR= Környezetirányítási rendszer
MEBIR= Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
MEES= Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok
MIR= Minőségirányítási rendszer