ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.

Vizsgáló Laboratórium

(NAH-1-1278/2015)

Cím: 8184 Balatonfűzfő, 1500/43 hrsz

Tel: +36 (88) 586-150

Fax: +36 (88) 586-151

Email: labor@elgoscar.eu

Web:

Barcza Imréné

ügyvezető

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditálva:

Felszín alatti víz, talajvíz; felszíni víz; szennyvíz; vizes kivonatok; talaj, üledék, iszap; hulladékok fizikai- és kémiai laboratóriumi vizsgálata;

Felszíni víz; felszín alatti víz; szennyvíz fizikai- és kémiai helyszíni vizsgálata;

Felszín alatti víz (talajvíz); felszíni víz, szennyvíz, felszíni víz üledék; talaj, üledék, iszap; hulladékok mintavétele és minta-előkészítése;

Kibocsátott légszennyező anyagok fizikai- és kémiai laboratóriumi és helyszíni vizsgálata;

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Módosított részletező okirat (1)

Bővített részletező okirat (1)

Megjegyzések:

1. 2016.12.14-én nyilvántartási szám változás és visszavont szabvány jelzet változás átvezetése.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. június 8-i határozata alapján területbővítés és visszavont szabvány jelzet változás átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-1-1278/2015

Státusz kezdetének napja: 2015-10-07 Státusz lejáratának napja: 2019-10-06