ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

Vizsgálólaboratórium/Testing

A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ Gyártó és Kereskedelmi Zrt.

NAH-1-1115/2015:

A-Híd Zrt. Műszaki igazgatóság

NAH-1-1774/2015:

ÁEF Kft.

NAH-1-0827/2014:

AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.

NAH-1-1132/2018:

„AGROLABOR-Z” Agrokémiai és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vizsgálólaboratórium

NAH-1-1497/2015:

AGROVÉD Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft.

NAH-1-1204/2015:

AIR ANALITIC SYSTEM Környezetvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

NAH-1-1501/2015:

AIR Metric Hungary Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vizsgálólaboratórium Környezetvédelmi laboratórium

NAH-1-1731/2017:

AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft.

NAH-1-1795/2016:

AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

NAH-1-1417/2017 :

ALBERA ’97 Ipari és Szolgáltató Kft.

NAH-1-0740/2017:

ALFAGAS Kőolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Kft. Laboratórium (rövidített név: ALFAGAS Kft. Laboratórium)

NAH-1-1438/2017:

ALFÖLDVÍZ Zrt. Központi Laboratórium

NAH-1-0951/2016:

Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály

NAH-1-1790/2016:

Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Igazgatóság Kémiai, Zaj-, Rezgés és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály

NAH-1-1112/2014: