ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. Vizsgáló- és Kalibrálólaboratóriumok Üzletág Vizsgálólaboratórium

(NAH-1-1798/2016)

Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Tel: +36 (25) 584-111

Fax: +36 (25) 584-155

Email: bocz.andras@isd-dunaferr.hu

Web: www.dmg.hu

Bocz András

ügyvezető

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditálva:

Szénkémiai Anyagvizsgáló Főosztály

1. Ásványolaj és ásványolajtermék, kátrány és kátrányolaj, biotüzelőanyag, koksz, könnyűnyersbenzol, kőszén, tüzelőanyag égéstermék, munkahelyi levegő, szilárd anyag, iszap, talaj, hulladék, víz, szennyvíz laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

2. Biotüzelőanyag, koksz, kőszén és tüzelőanyagok égéstermékeinek mintafeldolgozása

Környezetvédelmi és Kémiai anyagvizsgáló Főosztály

3. Alumínium és alumínium ötvözetek, cink és cinkötvözetek, égetett mész, FeB, FeCr, FeMn, FeMo, FeP, FeSi, FeTi, FeV, folypát, folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acél, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok (szilárd szennyezőanyagok), hulladék, hulladék kivonat, iszap, biohulladék, kezelt biohulladék, üledék, talaj, kőanyaghalmazok, környezeti levegő, mészkő, dolomit, égetett mész, filterpor, mészhidrát, Mn-nal ötvözött acél, munkahelyi légtérből származó légszennyező anyagok, nyersvas, öntöttvas, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél, réz és rézötvözetek, szennyvíziszap, szilárd biohajtóanyagok, természetes és feldolgozott vasérc, vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények, vizek (vízellátó- és vízelőkészítő üzemek üzemi vizei, hulladék kivonat, ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, természetes ásványvíz, forrás- és vezetékes víz, uszodavíz) laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

4. Belső téri mesterséges megvilágítás, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, ivóvíz, környezeti zaj (üzemi, szabadidős és építési zajforrás kibocsátása és zajterhelése), külső téri munkahelyi mesterséges világítás, munkahelyi klímaparaméterek, munkahelyi rezgés (egésztestre ható rezgésexpozíció), munkahelyi zaj (munkavállalót érő zajexpozíció), vizek (ivóvíz, természetes édesvizek, szennyvizek, sós vizek) helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata

5. Acél, nyersvas és öntöttvas, ferrobór, ferroötvözők, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, hulladék (szemcsés hulladék, iszapok, szilárd és folyékony hulladék, iszap), iszap, biohulladék, kezelt biohulladék, talaj, vasérc, vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz, ipari víz) minta-előkészítése

6. Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók, patakok), ferrobór, ferroötvözők, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, hulladék, iszap, környezeti levegő, munkahelyi légtérből származó légszennyező anyagok, vasérc, vizek (ivóvíz, szennyvíz) mintavétele

Spektometriai anyagvizsgáló Főosztály

7. Acél, vas, alumínium és alumíniumötvözetek, fémes anyagok, nikkel és nikkel ötvözetek, nyersvas, öntöttvas, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél, ötvözött acél, réz és réz ötvözetek, salakok, szilárd anyagok, talaj- és kőzetminták, természetes vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

8. Acél és nyersvas, ferrumhordozók, salakok minta-előkészítése

Mechanikai Anyagvizsgáló Főosztály

9. Fémek, fémek és hegesztett kötések, fémlemezek és -szalagok, ötvözött és ötvözetlen acélból készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai, termikus vágás laboratóriumi mechanikai és technológiai vizsgálata

Metallográfiai és Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Főosztály

10. Acél, bevonatolt felületek, bevonat mágneses és nemmágneses alapfémeken, fémek, fémek felülete, öntöttvas laboratóriumi felületanalitikai, metallográfiai és mikroszkópos vizsgálata

11. Fémek, fémek és hegesztett kötések, lemeztermékek, öntvények, kovácsdarabok, ferromágneses alapú gyártmányok laboratóriumi roncsolásmentes vizsgálata

12. Fémek, fémek és hegesztett kötések, lemeztermékek, öntvények, kovácsdarabok, ferromágneses alapú gyártmányok helyszíni roncsolásmentes vizsgálata

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Módosított részletező okirat (1)

Részletező Okirat (2)

Megjegyzések:

1. 2017.02.08-án visszavont szabvány jelzetek átvezetése.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. december 7-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése és szabvány jelzetek módosítása.

Akkreditálási okiratszám: NAH-1-1798/2016

Státusz kezdetének napja: 2016-11-23 Státusz lejáratának napja: 2021-11-22