ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Központi Laboratórium

(NAT-1-1104/2013)

Cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.

Tel: +36 (88) 423-222/233

Fax: +36 (88) 428-061

Email: horvath.andrasne@bakonykarsztrt.hu

Web: www.bakonykarszt.hu

Horváth Andrásné

laboratóriumvezető

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditálva:

Ivóvíz, felszín alatti víz (karsztvíz, rétegvíz, talajvíz, figyelőkút), palackozott víz, szennyvíz, szennyvíziszap, felszíni víz laboratóriumi klasszikus analitikai és kisműszeres vizsgálata,

Ivóvíz, felszín alatti víz (karsztvíz, rétegvíz, talajvíz, figyelőkút), palackozott víz bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata,

Szennyvíz, felszíni víz bakteriológiai vizsgálata,

Ivóvíz, felszín alatti víz (karsztvíz, rétegvíz, talajvíz, figyelőkút), palackozott víz, szennyvíz, felszíni víz helyszíni vizsgálata,

Ivóvíz, felszín alatti víz (karsztvíz, rétegvíz, talajvíz, figyelőkút), szennyvíz, szennyvíziszap, felszíni víz mintavétele

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Szűkített részletező okirat (1)

Módosított részletező okirat (1)

Módosított részletező okirat (2)

Megjegyzések:

1. 2014.10.22-én az akkreditált terület szűkítve:
Palackozott ivóvíz mintavétele, minta-előkészítése
területtel.
2. 2014.10.22-én visszavont szabvány jelölések átvezetése.
3. 2015.10.21-én visszavont szabvány jelölések átvezetése.
4. 2017.02.08-án nyilvántartási szám változás és visszavont szabvány jelzet átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAT-1-1104/2013