ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

ECIBC, avagy minőség és egyenlőség az emlőrák kezelésében

Az ECIBC az Európai Bizottság emlőrák elleni kezdeményezése (European Commission Initiative on Breast Cancer), melynek célja az emlőrákos betegek ellátásának javítása és harmonizációja Európában.

A személy-központú kezdeményezés keretében aktuális, bizonyítékokon alapuló ajánlásokat fogalmaznak meg az emlőrák szűrésére és diagnosztizálására vonatkozóan, valamint egy kiváló minőségű, szintén bizonyítékokon alapuló iránymutatási platformot hoznak létre, mely lefedi a teljes kezelési folyamatot. Ezek szolgálnak alapul az emlőrák-kezelés során alkalmazható minőségbiztosítási rendszer kidolgozásához.

Az ECIBC az európai intézmények és a tagállamok közös akaratának, együttes tenni akarásának eredménye. 2012-es bevezetése óta az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága (Directorate General for Health and Food Safety) és Közös Kutatóközpontja (Joint Research Centre) szorosan együttműködik a kijelölt célok végrehajtása érdekében.

Az ECIBC kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy Európa milyen eredményeket érhet el, ha összefognak a tagállamok, a tudományos közösségek, a civil társadalom és a betegszervezetek.


Ecibc k p 2

Miért jött létre?

Az emlőrák a leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés Európában, a nőknél a leggyakoribb rákos halálozási ok. Az emlőrák kialakulása az európai országokban eltérő mértékben emelkedett, a halálozási arány az 1990-es évek közepe óta ugyan általánosságban csökkent, azonban ez nem mind országban mondható el Európában. Az emlőrákos megbetegedések halálozási mintáinak, tendenciáinak jelentős különbségei az EU-ban, a tagállamok egészségügyi ellátásában lévő egyenlőtlenségekre utalnak. Az ECIBC kiemelt célja ezen egyenlőtlenségek kezelése.

Mik az ECIBC fő célkitűzései?

Az ECIBC alapvető célja, hogy létrehozza az emlőrákkal kapcsolatos, teljes kezelési folyamatra - beleértve a szűrést, a diagnózist, a kezelést, a rehabilitációt, a palliatív és túlélői ellátást, gondozást -kiterjedő, európai minőségbiztosítási rendszert.

Az európai minőségbiztosítási rendszer (European QA scheme) meghatározza azon követelményeket és mutatókat, melyek betartásával biztosítható, hogy az emlőrák kezelése hatékony, biztonságos és személy-központú legyen.

Eciibc


A rendszeren belül a kidolgozott “European Breast Guidelines” iránymutatások lefedik a szűrés és a diagnózis felállítási szakaszt, a folyamat diagnózis utáni részét pedig az úgynevezett Guidelines Platform kezeli.

E mellett a szakemberek kompetenciájának fejlesztése érdekében, az ECIBC keretében cél egy európai képzési módszer kidolgozása radiológusok és radiográfusok számára a digitális mammográfiás szűrés területén.

Milyen előnyöket biztosít a kezdeményezés a nők és a betegek számára?

Az ECIBC lehetőséget biztosít a nők és a betegek számára, lehetőséget a megalapozott választásra. Az európai minőségbiztosítási rendszer bevezetésével az ECIBC weboldalán keresztül beazonosíthatók lesznek az akkreditált / tanúsított kezelő központok, lehetővé téve a nők és a betegek számára, hogy megalapozott döntést hozhassanak vizsgálatuk és kezelésük helyszínével kapcsolatban.

Az európai minőségbiztosítási rendszer a nők igényeire koncentrál, és biztosítja, hogy az előírások a szűrési, kezelési és gondozási beteg utakat teljes egészében lefedjék.

Az ECIBC honlapján folyamatosan jelennek meg az elkészült ajánlások különböző változatban, a szakemberek, a betegek, a magánszemélyek, valamint a döntéshozók igényeire szabva. Az ajánlások az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak majd.

Hogyan vehetek részt a kezdeményezésben?

Az ECIBC egy átfogó és alulról felfelé építkező megközelítést alkalmaz.

Az ECIBC működését két munkacsoport segíti, melynek tagjai orvosok, egészségügyi szakemberek, kutatók és páciensek, akiket egy nyilvános felhívásra adott önkéntes csatlakozási kérelmük alapján, átlátható eljárás keretében választanak meg a munkacsoport tagjának.

Mindenki részt vehet a megjelent dokumentumok véleményezésére, valamint az általános érdeklődés kifejezésére vonatkozó felhívásokban, amelyek a weboldalon elérhetőek a kezdeményezés alapvető fontosságú, döntő szakaszaiban.

A visszajelzések elengedhetetlenek az ECIBC számára, most és az európai minőségbiztosítási rendszer bevezetése után egyaránt: a felhasználók visszajelzései “táplálják” a rendszer életciklusát, segítve a szükséges kiigazításokat, módosításokat és a folyamatos fejlesztéseket.

A kezdeményezés időterve

• European Breast Guidelines - folyamatos webes kiadvány

• Guidelines Platform - 2018.

• Digitális emlőrák-szűrés képzési módszer - 2018.

• Az európai minőségbiztosítási rendszer tesztelése pilot jelleggel 2018-tól kezdődően, a végleges bevezetés 2019-ben


További információért látogasson el az ECIBC weboldalára: ecibc.jrc.ec.europa.eu


2018.02.01