ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

ISO és ILAC közös közlemény az ISO/IEC 17025:2017 szabványra való áttérésről

2017. december 21-én a NAH közzétette azt az áttérési ütemtervet, amellyel hatóságunk felkészül és alkalmassá válik az új szabvány szerinti akkreditálásra. Ennek alapján a NAH 2018. június 1-től fogad be az új szabványra vonatkozó akkreditálási kérelmeket.

Ezúttal az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált ügyfeleinket tájékoztatjuk az ISO és ILAC közös közleményéről, amely az áttérés részleteit határozza meg.

Az ISO és ILAC közös közleménye szerint a hároméves átmeneti időszakban (transition period) az ISO/IEC 17025 szabvány 2005-ös és 2017-es változata egyaránt érvényben van. Az ISO/IEC 17025:2005 szerinti akkreditálások azonban 2020. november 30-át követően érvényüket vesztik.

Az ISO és ILAC közös közleménye elérhető itt: http://ilac.org/latest_ilac_news/joint-iso-and-ilac-170252017-transition-communique-published/ 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság kiegészítése a hazai akkreditálásra vonatkozóan

A közlemény nyomán módosítottuk a NAH áttérési ütemtervét (2. változat), mely az alábbi linken letölthető:

NAH áttérési ütemterv (2. változat)

A rendelkezésre álló időszakban az átállás történhet újraakkreditálás, felügyeleti vizsgálat vagy rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében.

A NAH 2019. július 1-jét követően már kizárólag az új szabvány szerint fogad be akkreditálási kérelmet.

2020. január 1-től pedig a felügyeleti vizsgálatokat is kizárólag az új szabvány szerint folytatja le.


2018.01.26.