Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. október 5-én megszerezte az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásának (EA MLA) aláírói státuszát 2016. október 6-i hatállyal az alábbi területekre:

Ezúton is meg szeretnénk köszönni valamennyi közreműködőnek a segítségét és a támogatását!

Devecz Miklós
Főigazgató
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Bezárás

Egyeztetés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kapcsán Brüsszelben

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től lép hatályba.

Tanúsítvány kiállítását és megújítását a területen olyan tanúsító szervezet végzi, amely az adatvédelem terén megfelelő szakértelemmel rendelkezik. A tagállamok biztosítják, hogy e tanúsító szervezetek akkreditációját az alábbiak közül egy vagy mindkettő elvégezte:

a) az illetékes  felügyeleti hatóság;

b) az EN-ISO/IEC 17065/2012 szabványnak megfelelően, valamint az illetékes felügyeleti hatóság által megállapított kiegészítő követelményekkel összhangban megnevezett nemzeti akkreditáló szervezet. 

Az ehhez kapcsolódó fennmaradó kérdések tisztázása, valamint gyakorlati útmutatók készítése érdekében az akkreditálás és a tanúsítás érintettjeinek részvételével zajlott egyeztetés Brüsszelben, 2018. január 16-án. A workshopon Devecz Miklós főigazgató is részt vett a NAH képviseletében.

Kep gdpr

Kép forrása: EA Twitter

2018. január 19.