Dear Visitor!

We inform you, that the National Accreditation Authority (NAH) has become on 5th October 2016 the signatory to Multilateral Agreement of the European co-operation for Accreditation (EA MLA) with effect from 6th October 2016 in the fields of:

We would like to thank to all participants for helping and supporting us!

Miklós Devecz
Director general
National Accreditation Authority

Close

Management systems certification body

1. Asztalos András - szakértő

MIR tanúsítás IAF 17, 18, 35


2. Asztalos András - szakértő

MSZ EN 3834-1


3. Barna Krisztina - minősítő

MIR IAF: 2,16,28,32,37


4. Bodnár Rita - szakértő

IAF kódok: KIR:3,12,13,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,39 MEBIR:1,3,6,12,13,16,17,18,19,22,23,25,26,28,30,31,32,34,35 zaj-és rezgésvédelem, munkahelyi klimatikus paraméterei (levegő állapotjelzői )


5. Cséri Szilvia - minősítő

MIR tanúsítás, IAF 30, 31, 39


6. Dávid József László Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

MIR IAF: 9,12,14,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35, 36 rendszer tanúsítás irányítási rendszer


7. Dávid József László Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

ISO 13485 tanúsítá


8. Dávid József László Dr. - szakértő

AQAP tanúsítás IAF 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36


9. Drahovszky Zoltánné - szakértő

MIR tanúsítás, IAF kód: 4, 5, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 39


10. Drahovszky Zoltánné - szakértő

KIR tanúsítás, IAF kód: 4 NACE 13.96), 5 (NACE 15.12), 18 (NACE 28.11), 19 (NACE 26.11, 26.70, 27.90, 33.14), 25 (NACE 35.11, 35.13, 35.14), 27 (NACE 35.30), 28 (NACE 42.22, 43.21, 43.22), 29 (NACE 45.20), 34 (NACE 71.12, 71.20, , 39 (NACE 39.00)


11. Drahovszky Zoltánné - szakértő

EIR tanúsítás: könnyűipar, nehézipar, épületek, épület-komplexumok, energia-ellátás


12. Dudásné Szabady Marianna - minősítő

ÉBIR: B, C, D, E, F, H, I, J, M, Új szerint: ÉBIR tanúsítás, kategória kódok: A- állatenyésztés AI (állatartás- hús, tej, tojás, méz érdekében); AII (állatartás- hal és tengeri állatok)-, B- mezőgazdasági termelés BI (növénytermeszés- gabonától és hüvelyestől eltérő; BII- gabona és hüvelyesek termesztése; C- élelmiszerfeldolgozás CI- romlandó állati termékek feldolgozása; CII- romlandó növényi termékek feldolgozása; CIII- romlandó állati és növényi termékek feldolgozása (kevert termékek); CIV- szobahőmérsékleten stabil termékek feldolgozása; D- állati takarmány előállítás DI- takarmány előállítás; DII- kedvtelésből tartott állatok eledelének gyártása; E- vendéglátás, F- forgalmazás FI- kiskereskedelem/ nagykereskedelem; FII- élelmiszer-ügynökség/kereskedés; G- szállítási és raktározási szolgáltatások ellátása GI- romlandó élelmiszer és takarmányszállítás és raktározási szolgáltatás, GII- szobahőmérsékleten stabil élelmiszer és takarmányszállítás és raktározási szolgáltatás; H- szolgáltatások, I- élelmiszer csomagolás- és csomagoló anyag gyártás; J- berendezés gyártás; K- bio és kémiai anyagok gyártása; L


13. Dudásné Szabady Marianna - minősítő

MIR IAF: 1, 3, 7, 9, 14, 27


14. Elekes Balázs - minősítő

MIR IAF: 2,15,16,17,18,19,24,27,28,31,33,34,35,36


15. Elekes Balázs - minősítő

KIR IAF: 2,15,16,17,18,19,24,25,26, 27,28,29,31,33,34,35,36


16. Elekes Balázs - minősítő

MEBIR IAF:16,18,23,24,25,27,28,31


17. Erki Magdolna - szakértő

ÉBIR tanúsítás, kategória-kód: C, E


18. Fábián Attila - szakértő

MIR tanúsítás, IAF 6, 17, 18, 23, 24, 28, 35


19. Fábián Attila - szakértő

KIR tanúsítás, IAF 6, 17, 18, 23, 24, 28, 36


20. Fábián Gusztáv - szakértő

MIR IAF: 1 (NACE01, 02, 03), 2 (NACE 05, 06, 07, 08, 09), 6 (NACE 16), 7 (NACE 17), 8, 9 (NACE 18),14 (NACE 22),15 (NACE 23),16 (NACE 23.5, 23.6),17 (NACE 24, 25), 18 (NACE 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2), 19 (NACE 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1), 24 (38.3), 26 (NACE 35.2), 27 (NACE 35.3, 36), 28 (NACE 41, 42, 43), 29 (NACE 45, 46, 47, 95.2), 31 (NACE 49, 50, 51, 52, 53, 61), 32 (NACE 64, 65, 66, 68, 77), 34 (NACE 71, 72, 74), 35 (NACE 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82) ,39 (NACE 37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96)


21. Fábián Gusztáv - szakértő

KIR IAF: 1 (NACE 01, 02, 03) 2 (NACE 05, 06, 07, 08, 09), 6 (NACE 16),7 (NACE 17), 8 (NACE 58) 9 (NACE 18),14 (NACE 22),15 (NACE 23),16 (NACE 23.5, 23.6),17 (NACE 24, 25), 18 (NACE 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2), 19 (NACE 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1), 24 (NACE 38.3), 26 (NACE 35.2), 27 (NACE 35.3, 36), 28 (NACE 41, 42, 43), 29 (NACE 45, 46, 47, 95.2), 31 (NACE 49, 50, 51, 52, 53, 61), 32 (NACE 64, 65, 66, 68, 77), 34 (NACE 71, 72, 74)


22. Fábián Gusztáv - szakértő

MEBIR IAF: 1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 31, 32, 34


23. Fónagyné Hajdu Zita - szakértő

MIR: 1,3,8,9,12,18,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38 KIR:1,3,8,9,12,18,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37 MEBIR:1,3,12,18,24,27,28,31,34,36,37 ÉBIR: A,B,C,D,G,H,I,K személytanúsítás:HACCP alapoktatás/alapismeretek,minőségügyi alapok, környezetvédelmi alapok,energiaírányítás alapjai


24. Haláchy Enikő Anna - szakértő

MIR tanúsítás, IAF: 4, 5, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 29


25. Haláchy Enikő Anna - szakértő

MSZ EN ISO 13485


26. Haláchy Enikő Anna - szakértő

AQAP tanúsítás IAF 4, 5, 12, 14, 17, 18, 19, 23


27. Hegedűs Gézáné dr. - szakértő

MIR tanúsítás IAF 13


28. Heinold László - szakértő

MIR: 3,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,


29. Heinold László - szakértő

KIR:12,14,18,19,22,35


30. Hete Gabriella - minősítő

MIR tanúsítás IAF: 12, 36, 37, 38, irányítási rendszer


31. Holló József - vezető minősítő IR

MEBIR IAF: irányítási rendszer


32. Hollósi Gábor Dr. - szakértő

MIR tanúsítás, IAF: 37, 39


33. Horváth József - szakértő

MIR IAF kód: 22,29,31,36


34. Ispány Judit - vezető minősítő IR

MIR tanúsítás, IAF: 1, 3,24 ?,30,34,39


35. Ispány Judit - vezető minősítő IR+szakmai

KIR IAF: 1, 3,10,12,13,24,27,30,34,35,39


36. Ispány Judit - vezető minősítő IR

ÉBIR tanúsítás: B, C, E, G, I, L,


37. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR+szakmai

MIR IAF kód: 4,15,17,18,29, 31, 34, irányítási rendszer


38. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR

MEES irányítási rendszer


39. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR

MEBIR irányítási rendszer


40. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR

ÉBIR irányítási rendszer


41. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR

IBIR irányítási rendszer


42. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR

AQAP irányítási rendszer


43. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR

MSZ EN ISO 13485


44. Jászayné Sziklai Gertrúd - vezető minősítő IR

MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti EIR tanúsítás


45. Kása László Dr. - minősítő

egyedi, kis sorozatban gyártott gépek, részben kész gépek, alkatrészek ellenőrzése (anyagmozgatógépek, felvonók, mutatványos berendezések, játszótéri eszközök, gépészeti berendezések villamos és/vagy belsőégésű motor hajtással, acélszerkezetek)


46. Kenyeres András - szakértő

KIR tanúsítás: IAF 4, 14, 17, 18, 19, 24, 28, 32,


47. Kerekes Ferenc Árpád - szakértő

MIR IAF: 17, 18, 34


48. Kerekes Ferenc Árpád - szakértő

KIR IAF: 17, 18, 34


49. Kiss István - szakértő

IBIR


50. Kodolányi Gábor - minősítő

MEBIR IAF kód: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 32, 38


51. Kondor Dezső - szakértő

MIR:18,22,23


52. Köteles Géza - szakértő

EIR tanúsítás, könnyűipar, nehézipar, épületek, épület-komplexumok, szállítás, bányászat, mezőgazdaság, energia-ellátás


53. Kovács Antal - szakértő

MIR: 24, 29,32,34,35,39 KIR:24,29,32,34,35,39 MEBIR:3, 17,18,24,28,29,32,34,35,39


54. Kovács Katalin Zsuzsanna Dr. - minősítő

MIR tanúsítás IAF: 3, irányítási rendszer


55. Kovács Katalin Zsuzsanna Dr. - minősítő

ÉBIR tanúsítás, kategória-kód: C, D


56. Móricz Pál - szakértő

IBIR IAF: 9, 19, 25, 29, 32, 33(NACE Rev2:72), 34, 35, 36, 37


57. Morvay Balázs - szakértő

MIR tanúsítás: IAF 19, 21, 36


58. Morvay Balázs - szakértő

AQAP tanúsítás: IAF 19, 21, 36


59. Nagy Ádám György - szakértő

MIR tanúsítás, EA 12,13,34,36


60. Nagy János - szakértő

MIR tanúsítás: IAF 1 (NACE 01, 02), 3 (NACE 10, 11,), 6 (NACE 16), 9 (NACE 18), 14 (NACE 22), 17 (NACE 25, 33.11), 18 (NACE 28, 33), 19 (NACE 26, 27, 33.14, 95), 23/1 (NACE 31), 23/2 (NACE 32), 23/3 (NACE 33.19), 24 (NACE 38.3), 27 (NACE 36), 28 (NACE 41, 42, 43), 29/1 (NACE 45, 46), 29/2 (NACE 46, 47), 29/3 (NACE 95.3), 30 (NACE 55, 56), 31 (NACE 49, 50, 52, 53), 33 (NACE 58.2, 62, 63.1), 34/1 (NACE 71, 72), 34/2 (NACE 72, 74), 34/3 (NACE 71, 74) 35 (NACE 73, 78, 81, 82), 35/2 (NACE 69, 70, 73), 35/3 (NACE 73), 35/7 (NACE 80, 9), 35/8 (NACE 81), 35/9 (NACE 82), 36 (NACE 84), 37 (NACE 85), 39 (NACE 38.1, 63.9, 86, 90, 91, 92, 93, 94), 39/1 (NACE 37), 39/2 (NACE 38.1), 39/3 (NACE 38.2), 39/4 (NACE 39), 39/7 (NACE 79, 91, 92, 93, 94)


61. Nagy János - szakértő

KIR tanúsítás: IAF 1 (NACE 01), 3 (NACE 10, 11,), 6 (NACE 16), 9 (NACE 18), 14 (NACE 22), 17 (NACE 25, 33.11), 18 (NACE 26, 27, 28, 33.14, 95), 23/1 (NACE 31), 23/2 (NACE 32), 23/3 (NACE 33.19), 24 (NACE 38.3), 27 (NACE 36), 28 (NACE 41, 42, 43), 29/1 (NACE 45, 46, 47), 29/3 (NACE 95.2), 30 (NACE 55), 34/2 (NACE 72, 74), 34/3 (NACE 71, 74), 35 (NACE 81, 82), 31 (NACE 49, 52, 53), 33 (NACE 58.2, 62, 63.1), 34/1 (NACE 71, 72), 35/2 (NACE 69, 70, 73), 35/3 (NACE 73), 35/7 (NACE 80), 35/8 (NACE 81), 35/9 (NACE 82), 36 (NACE 84), 37 (NACE 85), 39 (NACE 38.1, 90, 91, 92, 93, 94), 39/1 (NACE 37), 39/2 (NACE 38.1), 39/3 (NACE 38.2), 39/4 (NACE 39), 39/7 (NACE 91, 92, 93, 94)


62. Nagy János - szakértő

MEBIR tanúsítás: IAF 1 (NACE 01), 3 (NACE 10), 6 (NACE 16), 9 (NACE 18), 14 (NACE 22), 17 (NACE 25, 33.11), 18 (NACE 26, 27, 28, 33.14, 95), 23/1 (NACE 31), 23/2 (NACE 32), 23/3 (NACE 33.19), 24 (NACE 38.3), 27 (NACE 36), 28 (NACE 41, 42, 43), 29/1 (NACE 45, 46, 47), 29/3 (NACE 95.2), 30 (NACE 55), 31 (NACE 49, 52), 33 (NACE 62), 34/1 (NACE 72), 34/2 (NACE 72, 74), 35 (NACE 81, 82), 35/2 (NACE 70), 35/7 (NACE 80), 35/8 (NACE 81), 35/9 (NACE 82), 36 (NACE 84), 37 (NACE 85), 39 (NACE 38.1, 91, 92, 93, 94), 39/2 (NACE 38.1), 39/3 (NACE 38.2), 39/4 (NACE 39), 39/7 (NACE 91, 92, 93, 94)


63. Nagy János - szakértő

ÉBIR tanúsítás kategória-kód: A mezőgazdasági termelés 1 (állatok) (NACE 01), B mezőgazdasági termelés 1 (növények) (NACE 01), C feldolgozás 1 (romlandó állati termékek ideértve az összes termelés utáni tevékenységet pl.: a vágást (NACE 10), E feldolgozás 3 (szobahőmérsékleten hosszan eltartható termékek (NACE 10, 11), F takarmány-előállítás, G vendéglátás, H forgalmazás, I szolgáltatás, J szállítás és raktározás, M csomagolóanyag-gyártás


64. Oravecz Ferenc - szakértő

MIR:4,6,15,17,18,23,26,27,28,29,31,34,35,37 KIR:15,17,18,23,26,27,28,31 MEBIR:15,23,28


65. Rédai Marianna - minősítő

MIR tanúsítás IAF 38


66. Rédai Marianna - vezető minősítő

MEES tanúsítás


67. Renfer Ágnes Dr. - szakértő

MIR tanúsítás: IAF 39 kód (iratkezelés, irattár)


68. Roszik Gábor Mátyás - szakértő

MIR tanúsítás IAF 16, 28, 34


69. Sándor Miklós Csaba - szakértő

IAF 1 (NACE 01), 3 (NACE 10, 11), 12 (NACE 20), 30 (NACE 55, 56), 34 (NACE 71, 72, 74), 35 (NACE 81), 37 (NACE 85


70. Sándor Miklós Csaba - szakértő

KIR IAF: IAF 1 (NACE 01), 3 (NACE 10, 11), 12 (NACE 20), 30 (NACE5 5,56), 34 (NACE 71, 72, 74), 35 (NACE 81), 37 (NACE 85


71. Sándor Miklós Csaba - szakértő

ÉBIR tanúsítás, kategória kódok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L Új szerint: ÉBIR tanúsítás, kategória kódok: A- állatenyésztés AI (állatartás- hús, tej, tojás, méz érdekében); AII (állatartás- hal és tengeri állatok), B- mezőgazdasági termelés BI (növénytermeszés- gabonától és hüvelyestől eltérő; BII- gabona és hüvelyesek termesztése; C- élelmiszerfeldolgozás CI- romlandó állati termékek feldolgozása; CII- romlandó növényi termékek feldolgozása; CIII- romlandó állati és növényi termékek feldolgozása (kevert termékek); CIV- szobahőmérsékleten stabil termékek feldolgozása; D- állati takarmány előállítás DI- takarmány előállítás; DII- kedvtelésből tartott állatok eledelének gyártása; E- vendéglátás, F- forgalmazás FI- kiskereskedelem/ nagykereskedelem; FII- élelmiszer-ügynökség/kereskedés; G- szállítási és raktározási szolgáltatások ellátása GI- romlandó élelmiszer és takarmányszállítás és raktározási szolgáltatás, GII- szobahőmérsékleten stabil élelmiszer és takarmányszállítás és raktározási szolgáltatás; H- szolgáltatások, I- élelmiszer csomagolás- és csomagoló anyag gyártás; J- berendezés gyártás; K- bio és kémiai anyagok gyártása; L


72. Sármezey Andrea - szakértő

MIR IAF: 39


73. Schwób Eleonóra - minősítő

MIR IAF: 14,17,18,23,24(NACE Rev2: 38-39),31,32,34(NACE Rev2: 70, 72.1), 35(NACE Rev2:81, 82),38,39


74. Schwób Eleonóra - minősítő

KIR IAF: 14,17,18, 23,24(NACE Rev2: 38-39),31,34(NACE Rev2: 70, 72.1),35(NACE Rev2:81, 82),38(NACE Rev2: 86-87-88),39


75. Schwób Eleonóra - minősítő

MSZ EN 13485 (nem-aktív beültető eszközök, nem katív lágyszöveti beültető eszközök, általános aktív orvostechnikai eszközök, sterilizálási eszközök)


76. Schwób Eleonóra - minősítő

IBIR tanúsítás, IAF 39 (NACE Rev.2.: 38.1, 38.2)


77. Serbán Dániel - szakértő

IBIR tanúsítás, IAF: 18 (NACE28,2), 19 (NACE 26,2), 28 (NACE 11,3), 33 (NACE 62), 35 (NACE 81,10), 37 (NACE 85,12)


78. Stolmár Lajos - szakértő

MIR: 8,9,17,18,19,28,29,31,32,33,34,35 KIR: 8,9,17,18,19,28,29,31,32,33,34,35 IBIR: 8,9,12,18,19,25,28,29,31,32,33,34,35 EIR (könnyűipar, épületek, épület együttesek, szállítás, energia ellátás)


79. Szegh Imre Dr. - minősítő

MIR IAF kód:8, 9,17,18,28,29,34,35,37


80. Szegh Imre Dr. - szakértő

KIR IAF kód: 9, 17, 18, 28, 33, 34, 37, 38


81. Szelestey László - szakértő

MIR IAF 2,9,16,28,34


82. Takács Gábor - szakértő

MEBIR IAF kód: 6, 9, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 31


83. Timár Krisztina Borbála Dr. - szakértő

ISO 13485- Nem aktív-, aktív nem beültethető-, akítv beültethető-, in-vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, sterilizálási eljárások eszközei, speciális összetevőket, technológiákat tartalmazó, hasznosító eszközök


84. Tőke Hajnalka - minősítő

MIR IAF kódok: 7, 8, 9, 14, 18 ÉBIR tanúsítás, kategória kódok: M (csomagolóanyag gyártás) PEFC


85. Torma András István Dr. - minősítő

KIR IAF 17,18,19,22,24,25,26,27,29,32,34,35,37


86. Tóth Gabriella - szakértő

MIR:4,5,29,35,39


87. Váradi Szabolcs - szakértő

EIR:könnyűipar, nehézipar,épületek, épület együttesek,szállítás,bányászat,mezőgazdaság,energia ellátás


88. Zékány Zsuzsanna Margit Dr. - minősítő

MIR tanúsítás IAF 38


89. Zékány Zsuzsanna Margit Dr. - minősítő

MEES tanúsítás


13485= Quality management system of medical technical tools
AQAP= Allied Quality Assurance Publications
EMS (EIR) = Energy management system
EMS (KIR) = Environmental management system
FSMS (ÉBIR)= Food safety management system
ISMS (IBIR)= Information safety management system
MEES= Hungarian Health Care Standards
OHSAS (MEBIR) = Occupational health and safety assessment series
QMS (MIR) = Quality management system